Wielkanocne spotkanie hospicyjne

Msza św. i poczęstunek ze „święconym” były w programie tegorocznego spotkania członków i sympatyków Domowego Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, które w oktawie Wielkanocy, 25 kwietnia br odbyło się w kościele  Salwatorianów pw. NMP Królowej Polski. W intencji zmarłych oraz podopiecznych będących pod opieką Hospicjum, uroczystą Eucharystię koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Grzegorza Jabłonki oraz ks. Andrzeja Pacholika i ks. Edwarda Laska – sprawowali kapelani hospicyjni wraz z ks. Michałem Pastuszką – proboszczem parafii. 

W wygłoszonej homilii ks. Michał Pastuszka m.in. dziękował Bogu za wszystkich ludzi dobrej woli, niosącym pomoc bliźnim, aby ulżyć im w bólu i cierpieniu. „Do wypełniania tego szlachetnego zadania prośmy Boga o siły, aby móc objąć pomocą każdego potrzebującego, troszcząc się fizycznie i modlitewnie  do momentu odejścia do życia wiecznego” - zaapelował ks. proboszcz. 

Podczas kończącej się Mszy św. za modlitwę podziękowała kierująca Domowym Hospicjum św. Kamila doktor Anna Byrczek i zaprosiła uczestników do salki przy kościele na dalszą część spotkania. Odbyło się ono przy udekorowanym i zastawionym wspólnym stole. Dzielono się poświęconym jajkiem wielkanocnym, a także świadectwami i doświadczeniami w posłudze hospicyjnej. Była też okazja do zaproszenia wolontariuszy przez doktor Annę Byrczek do wspólnego przeżywania wolnego czasu i modlitwy codziennej, która jak podkreśliła ma wielką moc. Przytoczyła trudny przypadek w swojej pracy, który pokazał, że tylko modlitwa mogła pomóc.

Szczególne znaczenie dla działalności hospicjum ma pojawienie się nowych wolontariuszy, których zaprosiła wraz z pozostałymi na comiesięczne spotkania modlitewne w ostatnie czwartki miesiąca. 

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Źródło: https://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/z-regionu/2762-wielkanocne-spotkanie-hospicyjne

Galeria zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1q8lB1IK9pCKLG1ZUqbd_HwFJ4pYxZPSV

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy